oil filter system
oiltester
 
 
CloseFacebookTwitterYouTubeDogađajiVITO® GO GREEN!
 

VITO® XM – mobilan & inovativan talenat

VITO® XM specijalno napravljen za katering, kantine i za pekare

VITO® XM

Funkcija:

VITO® XM čisti ulje za prženje u njegovom tanku od 75l i pruža jednostavan i higeničan transport u kuhinji. Zahvaljujući njegovoj vakuum filtraciji ostaju partikle u suvom stanju u filteru. Kao svaki VITO® sistem za filtriranje ulja, pruža i VITO® XM filtraciju od 5 μm. Jedinstveni dizajn obezbeđuje da radi na temperaturi od 175°C i pruža istovremeno najveću radnu zaštitu. Posle filtracije pumpa se ulje nazad.

VITO® XM ušteđuje ulje, radno vrijeme, mesto skladišta i troškove za transport.


Da bi ste optimirali prednosti, predlažemo VITO® oiltester.

Sve prednosti u vidiku:

Potencijal uštede:

  • manje troška ulja

  • manji troškovi osoblja

  • manji troškovi za skladište

  • brza amortizacija

Kvalitet:

  • Konstantan kvalitet za prženu hranu

Lako rukovođenje:

  • automatična filtracija

  • brza vakuum filtracija

  • manji napor čišćenja

  • integrisano grijanje za črvsto jestivo ulje

Proizvodi

 

Back to Top